РЕЗЕРВАЦИИ

|РЕЗЕРВАЦИИ
РЕЗЕРВАЦИИ 2022-02-11T13:12:56+00:00

Резервация се приема за потвърдена с изпращането на 50% аванс от стойността на нощувките в 5 (пет) дневен срок след съгласуването й.

Авансът може да бъде изпратен по поща на адрес:

с.Рибарица – ПК 5720, обл.Ловешка, общ. Тетевен, ул. Иван Вазов №2, Парк Хотел “Рибарица” – Мариян Николов Генков

или по банков път:

ИНТУРИСТ ЕООД, обект Парк Хотел “Рибарица”

                                     IBAN: BG06UBBS80021029160450                                         

BIC: UBBSBGSF